O nas

KASH Krzysztof Kaszyński Sp. J. informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Siedziba firmy to ul. Olęderska 16 87-100 Toruń

Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania procesu zakupowego na podstawie art.6 ust. 1 pkt a, b Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO)

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. 2 lata z tytułu gwarancji i rękojmi.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych w siedzibie KASH Sp. J. Toruń oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Nie podanie ich będzie skutkować brakiem możliwości wykonania usługi sprzedaży.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.